Az igazságügyi szakértőkről szóló 2016. évi XXIX. törvény (a továbbiakban: Szaktv.) 35. § (1) bekezdése alapján az igazságügyért felelős miniszter – a szakterület ágazati irányításáért felelős miniszter egyetértésével – rendeletben az ott meghatározott szakkérdésekben szakértőként vélemény nyilvánítására igazságügyi szakértői testületet hozhat létre.

Az igazságügyi szakértői testület feladata, hogy bíróság és más hatóság kirendelésére vagy megbízás alapján a szakterületéhez tartozó szakkérdésekben – az egyes eljárási törvényeknek megfelelően – szakvéleményt adjon. Az igazságügyért felelős miniszter a testület működése felett törvényességi felügyeletet gyakorol.

Az igazságügyi szakértői testületek szervezetéről és működéséről szóló 33/2007. (VI. 22.) IRM rendelet nevesíti

  • az Agrárgazdasági Igazságügyi Szakértői Testületet,
  • az Állategészségügyi Igazságügyi Szakértői Testületet,
  • az Egészségügyi Területen Működő Igazságügyi Szakértői Testületet,
  • a Műszaki Igazságügyi Szakértői Testületet,
  • valamint a Pénz- és Tőkepiaci Igazságügyi Szakértői Testületet

és állapítja meg szervezetükre és működésükre vonatkozó szabályokat.

_________________________________________________________

Az Agrárgazdasági Igazságügyi Szakértői Testület az igazságügyi szakértői szakterületekről, valamint az azokhoz kapcsolódó képesítési és egyéb szakmai feltételekről szóló 9/2006. (II. 27.) IM rendelet (a továbbiakban: Iszr.) 4. számú mellékletében meghatározott mező- és erdőgazdasági, valamint élelmiszer-ipari szakterületeken – kivéve a 2. és 6. pontban megjelölt szakterületeket – felmerült szakkérdésekben jár el.

Az Agrárgazdasági Igazságügyi Szakértői Testület elnöke dr. Szendrő Péter.

Az Agrárgazdasági Igazságügyi Szakértői Testület székhelye:
2103 Gödöllő, Páter Károly u. 1.

Az Agrárgazdasági Igazságügyi Szakértői Testület dokumentumai:

AISZT taglista

Ügyrend

Szakmai beszámoló – 2017

Szakmai beszámoló - 2019

Szakmai beszámoló - 2021

_________________________________________________________

Az Állategészségügyi Igazságügyi Szakértői Testület az Iszr. 4. számú mellékletének 2. pontjában meghatározott állategészségügy és 6. pontjában meghatározott élelmiszer-biztonság szakterületen felmerült szakkérdésben jár el.

Az Állategészségügyi Igazságügyi Szakértői Testület elnöke dr. Fodor László.

ÁISZT Taglista

Az Állategészségügyi Igazságügyi Szakértői Testület székhelye:
1078 Budapest, István u. 2.

Az Állategészségügyi Igazságügyi Szakértői Testület dokumentumai:

Szakmai beszámoló – 2017

Szakmai beszámoló - 2018

Szakmai beszámoló - 2019

Szakmai beszámoló - 2020

Szakmai beszámoló - 2021

Szakmai beszámoló - 2022. (kelt: 2023. január 03.)

Szakmai beszámoló - 2023

Ügyrend

_________________________________________________________

Az Egészségügyi Területen Működő Igazságügyi Szakértői Testület az Iszr 2. számú mellékletében meghatározott orvosi, továbbá egyes pszichológiai és biológiai szakterületeken felmerült szakkérdésekben jár el.

Az Egészségügyi Területen Működő Igazságügyi Szakértői Testület elnöke Prof. Dr. Harsányi László

Az Egészségügyi Területen Működő Igazságügyi Szakértői Testület tagjai elérhetőek itt. 

Az Egészségügyi Területen Működő Igazságügyi Szakértői Testület székhelye: 1051 Budapest, Arany János u. 6–8.

Az Egészségügyi Területen Működő Igazságügyi Szakértői Testület dokumentumai:

Szakmai beszámoló - 2017

Szakmai beszámoló - 2019

Szakmai beszámoló - 2020

Szakmai beszámoló - 2021

Szakmai beszámoló - 2022

Szakmai beszámoló - 2023

_________________________________________________________

A Műszaki Igazságügyi Szakértői Testület az Iszr.
a) 5. számú mellékletében meghatározott közlekedési és ipari szakterületeken,
b) 7. számú mellékletének
    ba) A) részében meghatározott környezetvédelmi szakterületeken,
    bb) C) részében meghatározott vízügyi szakterületeken,
c) 8. számú mellékletének 7. pontjában meghatározott műemlékvédelem szakterületen,
d) 11. számú mellékletében meghatározott lakás- és építésügyi szakterületeken
felmerült szakkérdésekben jár el.

A Műszaki Igazságügyi Szakértői Testület nem járhat el az Iszr.
a) 5. számú melléklete
    aa) A) részének 23. pontjában meghatározott közúti szállítás, fuvarozás és 29. pontban megjelölt vasúti áruszállítás szakterületeken,
    ab) B) részének 33. pontjában meghatározott vendéglátóipar, és 37. pontjában meghatározott műszaki alkotások, növényfajták és árujelzők védelme szakterületeken,
b) 11. számú mellékletének 14. pontjában meghatározott táj- és kertépítészet, valamint 18. pontjában megjelölt idegenforgalom szakterületeken
felmerült szakkérdésekben.

A Műszaki Igazságügyi Szakértői Testület elnöke Tangl László.

A Műszaki Igazságügyi Szakértői Testület székhelye:

1111 Budapest, Műegyetem rakpart 1–3.

A Műszaki Igazságügyi Szakértői Testület dokumentumai:

MISZT taglista

Szakmai beszámoló - 2017

Szakmai beszámoló - 2019

Szakmai beszámoló - 2020

Szakmai beszámoló - 2021

Szakmai beszámoló - 2022

Szakmai beszámoló - 2023

Ügyrend

_________________________________________________________

A Pénz- és Tőkepiaci Igazságügyi Szakértői Testület az Iszr.
a)    10. számú mellékletének 2. pontjában meghatározott biztosítás,
b)    5. pontjában meghatározott pénzpiac és
c)    6. pontjában meghatározott tőkepiac szakterületeken
felmerült szakkérdésekben jár el.

A Pénz- és Tőkepiaci Igazságügyi Szakértői Testület elnöke dr. Juhász Péter.

A Pénz- és Tőkepiaci Igazságügyi Szakértői Testület tagjai elérhetőek itt.

A Pénz- és Tőkepiaci Igazságügyi Szakértői Testület székhelye:
1051 Budapest, József nádor tér 2–4.