Az Igazságügyi Minisztérium (a továbbiakban: minisztérium) Elektronikus Aláírás és Elektronikus Bélyegző Kezelési és Használati Szabályzatának  (a továbbiakban: Szabályzat) célja a minisztérium feladat- és hatáskörével összefüggő hivatali és hatósági eljárások során a minisztérium dokumentumainak hitelesítésére szolgáló elektronikus aláírások és elektronikus bélyegzők létrehozására és alkalmazására, valamint a minisztérium által elektronikus aláírással és elektronikus bélyegzővel hitelesített és az ügyfelek vagy más hivatalos szervek részére megküldött dokumentumok ellenőrzésére vonatkozó szabályok megállapítása az elektronikus ügyintézés és a bizalmi szolgáltatások általános szabályairól szóló 2015. évi CCXXII. törvény, valamint az elektronikus ügyintézés részletszabályairól szóló 451/2016. (XII. 19.) Korm. rendelet irányadó előírásainak megfelelően. A Szabályzat az elektronikus ügyintézési szolgáltatások nyújtására felhasználható elektronikus aláíráshoz és bélyegzőhöz kapcsolódó követelményekről szóló 137/2016. (VI. 13.) Korm. rendelet 13. § (5) bekezdésében foglaltak alapján kerül közzétételre.