A közvetítői tevékenységről szóló 2002. évi LV. törvény alapján a közvetítés olyan sajátos permegelőző, konfliktuskezelő, vitarendező eljárás, melynek célja a vitában érdekelt felek kölcsönös megegyezése alapján - a vitában nem érintett, harmadik személy (közvetítő) bevonása mellett - a felek közötti vita rendezésének megoldását tartalmazó írásbeli megállapodás létrehozása.

A közvetítő feladata, hogy a közvetítés során pártatlanul, lelkiismeretesen, legjobb tudása szerint közreműködjön a felek közötti vitát lezáró megállapodás létrehozásában.

Közvetítői eljárásra akkor van lehetőség, ha abban a felek kölcsönösen megállapodnak, és azt a törvény nem zárja ki. Nincs helye közvetítői eljárásnak például apaság megállapítása iránti ügyekben, gondnokság alá helyezéssel kapcsolatos ügyekben, közigazgatási ügyekben vagy végrehajtási ügyekben. A közvetítői eljárásban létrejött megállapodás nem érinti a feleknek azt a jogát, hogy a vitás ügyben igényüket bírósági vagy választottbírósági eljárás keretében érvényesítsék.

A közvetítőt a közvetítői tevékenysége során szerzett tényekkel és adatokkal összefüggésben titoktartási kötelezettség terheli. A közvetítő tevékenységéért díjazásra és költségtérítésre tarthat igényt, melynek összegében a közvetítő és a felek szabadon állapodnak meg.

A közvetítőkről és a közvetítőket foglalkoztató jogi személyekről vagy jogi személyiség nélküli gazdasági társaságokról (gazdasági társaságokról, mediációs egyesületekről, alapítványokról stb.) az Igazságügyi Minisztérium közvetítői névjegyzéket vezet.

Amennyiben tehát Ön polgári jogvitáját közvetítő igénybevételével kívánja rendezni, úgy az adatbázisból először azt kell kiválasztania, hogy természetes személy közvetítőre vagy jogi személyre van-e szüksége. A közvetítést ez utóbbi esetben is természetes személyek végzik, akik az adott jogi személy tagjai vagy alkalmazottai.

Amennyiben a természetes személy közvetítők adatbázisában kíván keresni, akkor a keresési feltételek segítségével szűkítheti a közvetítők körét a megye (főváros) és a nyelvismeret megadásával és így kiválaszthatja az Ön lakhelyéhez, illetve cégének székhelyéhez legközelebb található közvetítőket. Amennyiben a jogi személyek között keres, úgy szintén a megye (főváros) kiválasztásával szűkítheti a kört.

A közvetítői eljárás menetéről, az Ön jogairól és kötelezettségeiről az eljáró közvetítő fog felvilágosítást adni.

A vonatkozó jogszabályok lehetővé teszik, hogy a névjegyzékben szereplő közvetítők mellett más EGT tagállamban letelepedett (azaz az Európai Gazdasági Térség területén élő) közvetítő is eljárhasson egy Magyarországon folyó ügyben. Ehhez azonban az szükséges, hogy a külföldi közvetítő bejelentse a szolgáltatás nyújtás szándékát a Minisztériumnál, amely ezt a jogosultságot egy évre adja meg.

Közvetítői szakmai képzések listája (frissítve: 2014. január 27.)

Természetes személy közvetítők adatlapja (frissítve: 2015. május 21.)

Jogi személyek adatlapja (frissítve: 2015. május 21.)

Adatszolgáltatási adatlap (frissítve: 2015. november 18.)

 

Tájékoztatás a közvetítők alávetési nyilatkozatáról (frissítve: 2014. március 17.)

A közvetítői tevékenységről szóló 2002. évi LV. törvény 2014. március 15. napján hatályba lépő rendelkezése lehetőséget biztosít a természetes személy közvetítők és a jogi személy közvetítők (a továbbiakban: közvetítő) részére a kötelező közvetítői eljárás lefolytatására, amennyiben a miniszter részére erre irányuló alávetési nyilatkozatot tesznek.

Amennyiben a közvetítő élni kíván ezzel a lehetőséggel, abban az esetben az alábbi nyilatkozatot kell kitöltenie és azt aláírásával ellátva az Igazságügyi Minisztérium Igazságügyi Felügyeleti Főosztály, 1055 Budapest, Kossuth tér 4. címére megküldeni.

Abban az esetben, ha 2014. március 15. napja után kéri a felvételét a közvetítői névjegyzékbe, külön nyilatkozat megtételére nincs szükség, mivel azt a közvetítők adatlapján tudja megtenni.

A részletekről további felvilágosítást a jEjeLqAXmyiKbDQcl82Wg2xmxJa296dmV0aXRva0BpbS5nb3YuaHU= e-mail címen kaphatnak.

Alávetési nyilatkozat - jogi személy (frissítve: 2015. május 21.)

Alávetési nyilatkozat - természetes személy (frissítve: 2015. május 21.)