Tételek és elsajátítandó tananyag

Tájékoztatjuk Önöket, hogy az Igazságügyi Minisztérium elvégezte a jogi szakvizsga tételsorok felülvizsgálatát a jogi szakvizsgáról szóló 5/1991. (IV. 4.) IM rendelet 5. §-ának (4) bekezdése alapján.

A felülvizsgálat következtében az egyes részvizsgák tárgyainak tételei megváltoztak.

Felhívjuk a szíves figyelmet, hogy a jogi szakvizsgára mindig a hatályos joganyag ismerete szükséges.

Jogi szakvizsga vizsgaidőpontok

A 2017. szeptember hó 1. napja – 2017. december hó 15. napja, valamint a 2017. január hó 15. napja – 2017. június hó 30. napja között tartandó vizsgaidőszakok várható vizsgaidőpontjai.