Tételek és elsajátítandó tananyag

Tájékoztatjuk Önöket, hogy az Igazságügyi Minisztérium elvégezte a jogi szakvizsga tételsorok felülvizsgálatát a jogi szakvizsgáról szóló 5/1991. (IV. 4.) IM rendelet 5. §-ának (4) bekezdése alapján.

A felülvizsgálat következtében az egyes részvizsgák tárgyainak tételei megváltoztak.

Felhívjuk a szíves figyelmet, hogy a jogi szakvizsgára mindig a hatályos joganyag ismerete szükséges.

Jogi szakvizsga vizsgaidőpontok

A 2018. január 15. - 2018. június 30., valamint a 2017. szeptember 1. - 2017. december 15. között tartandó vizsgaidőszak várható vizsgaidőpontjai.