Magyar nyelvű tájékoztatók a Bírósághoz fordulásról, hasznos linkek

1. Az Emberi Jogok Európai Bíróságának dokumentumai

A Bíróság honlapja (angol nyelvű):
http://www.echr.coe.int/Pages/home.aspx?p=home&c=

Keresőprogram a Bíróság döntéseihez (angol nyelvű):
http://cmiskp.echr.coe.int/tkp197/search.asp?skin=hudoc-en

A Bíróság magyar nyelvű döntéseinek kivonata:
http://www.lb.hu/hu/nemzetkozi-kapcsolatok-es-embjog

A Bírósághoz benyújtható kérelem és kitöltési útmutatója magyar nyelven (2014):
http://www.echr.coe.int/Pages/home.aspx?p=applicants/ol&c=

Az Emberi Jogok Európai Egyezménye magyar nyelven (2014):
http://www.echr.coe.int/Documents/Convention_2014_1_HUN.pdf
 

2. A nemzetközi büntető ügyek intézése
Tájékoztató a nemzetközi vonatkozású büntető ügyek intézéséről

Menü

Főoldal

Navigáció