Áldozatsegítő Szolgálat

MI AZ ÁLDOZATSEGÍTŐ SZOLGÁLAT CÉLJA? MIBEN TUDUNK SEGÍTENI?

Ha valaki kapcsolatba kerül valamilyen bűncselekménnyel vagy tulajdon elleni szabálysértéssel, fel kell dolgoznia ennek hatásait. Természetes, ha ilyenkor fizikai vagy lelki problémák jelentkeznek, emellett előfordulhat, hogy anyagi nehézségei is fellépnek. Az Áldozatsegítő Szolgálat olyan személyek támogatására jött létre, akik akár közvetlenül, akár közvetett módon, valamely bűncselekmény, illetve tulajdon elleni szabálysértés áldozataivá váltak. Az Áldozatsegítő Szolgálat célja, hogy az elszenvedett bűncselekménnyel kapcsolatban felmerült érzelmi, lelki, anyagi és más problémák megoldásához segítséget nyújtson.
 

HOGYAN TUDUNK SEGÍTENI?

Az Áldozatsegítő Szolgálat a bűncselekmény vagy tulajdon elleni szabálysértés során közvetlenül (sértettként) vagy közvetett módon (pl. tanúként vagy családtagon keresztül) áldozattá vált személyek számára az elszenvedett bűncselekménnyel kapcsolatban felmerült érzelmi, lelki, anyagi és más problémák megoldásához nyújt segítséget:

Fontos kiemelni, hogy a felsorolt támogatások térítés nélkül vehetők igénybe.
 

MIT JELENT AZ "ÉRDEKÉRVÉNYESÍTÉS ELŐSEGÍTÉSE"?

Az Áldozatsegítő Szolgálat az áldozatok számára személyre szabott felvilágosítást nyújt alapvető jogaikról és az őket megillető egészségügyi és szociális ellátásokról. Segítséget tud nyújtani az ellátások igénybevételéhez, szükség esetén más hatóságok nyomtatványainak kitöltésében,  közreműködni az illetékes hivatalokkal való kapcsolatfelvételben-, és segíteni tud az ellopott okmányok pótlásában is. Emellett fontos kiemelni, hogy a Szolgálat az áldozat szükségleteinek felmérését követően szükség esetén érzelmi segítséget is nyújt, amelynek célja az áldozat lelki egyensúlyi állapotának kialakítása. Ez a fajta szolgáltatás segítséget jelenthet a feszültség csökkentésében, az érzelmi biztonság légkörének megteremtésében, a negatív érzelmek kiadásában, vagy akár a megoldáshoz vezető lépések megkeresésében és az áldozat ezek irányába történő elmozdításában.

 

MIRE SZOLGÁL AZ AZONNALI PÉNZÜGYI SEGÉLY?

Az azonnali pénzügyi segély célja a bűncselekményt (tulajdon elleni szabálysértést) követő nagyon rövid időn belül kialakult krízishelyzet orvoslása. Kizárólag a bűncselekmény (tulajdon elleni szabálysértés) elkövetésétől számított 8 napon belül kérhető. Az azonnali pénzügyi segély a lakhatás, a ruházkodás, az utazás, az élelmezés, a gyógyászati költségek, illetve kegyeleti kiadások enyhítésére adható. Az azonnali pénzügyi segély nem kártérítés, hanem méltányossági döntés, és a rászorultság vizsgálata nélkül adható az áldozatoknak. A segély összegét az áldozatnak az őt ért cselekmény következtében kialakult helyzete, valamint az határozza meg, milyen hosszú ideig nem tudja önerőből megoldani anyagi problémáit.
A segély maximális összege 2021-ben 158.168 Ft.

Kérelemnyomtatvány azonnali pénzügyi segély iránt

 


MIRE SZOLGÁL AZ ÁLDOZATI STÁTUSZ IGAZOLÁSA?

Az áldozati státusz igazolása szolgáltatás akkor jelent segítséget, ha valamely hatóság vagy más szerv az általa nyújtott ellátás, szolgáltatás vagy támogatás igénybevételét attól teszi függővé, hogy az ellátást, szolgáltatást vagy támogatást igénylő személy áldozat-e, továbbá ha ez egyéb okból szükséges. Az Áldozatsegítő Szolgálat e tény igazolására az áldozat kérelmére vagy hivatalból hatósági bizonyítványt állíthat ki.

Kérelemnyomtatvány áldozati státusz igazolása irántMIRE SZOLGÁL AZ ÁLLAMI KÁRENYHÍTÉS?

Állami kárenyhítésben az az áldozat részesíthető, akinek sérelmére szándékos, személy elleni erőszakos bűncselekményt követtek el, és ennek következményeként testi épsége, egészsége súlyosan károsodott. Rajta kívül az ilyen sértett egyes közeli hozzátartozói, eltartottjai, és az is jogosult lehet, aki az elhunyt sértett eltemettetéséről gondoskodott. A kár összegét és a bűncselekménnyel való okozati összefüggést minden esetben bizonyítani szükséges. A kárenyhítés megállapítása iránti kérelmet a bűncselekmény elkövetésétől számított 1 éven belül lehet benyújtani. Az állami kárenyhítési kérelem az Áldozatsegítő Szolgálat bármely területi szervénél benyújtható. A kárenyhítés összege mindig a bekövetkezett kár/jövedelemcsökkenés nagyságához igazodik.

A támogatás maximális összege 2021-ben 2.372.520 Ft.

Kérelemnyomtatvány állami kárenyhítés iránt 

Angol  nyelvű kérelemnyomtavány állami kárenyhítés irányt (Application form for HU state compensation)


MI AZ EMBERKERESKEDELEM ÁLDOZATAI SZÁMÁRA NYÚJTHATÓ VÉDETT SZÁLLÁSHELY?/VAN-E EMBERKERESKEDELEM ÁLDOZATAI SZÁMÁRA NYÚJTHATÓ SPECIÁLIS SEGÍTSÉG?

Kiemelt csoportként részesülhetnek támogatásban azok, akiket emberkereskedelem áldozataként azonosítottak. Ezen áldozati kör egy részével (harmadik országbeliek) összefüggésben az Áldozatsegítő Szolgálat többlettájékoztatási feladatokkal is rendelkezik. A Szolgálat ilyen esetekben tájékoztatást nyújt arról, hogy egy hónap gondolkodási idő áll az áldozat rendelkezésére annak eldöntésére, hogy a bűncselekmény felderítésében a hatóságokkal együttműködik-e, valamint arról, hogy a gondolkodási idő tartamára ideiglenes tartózkodásra jogosító igazolásra, a hatóságokkal való együttműködés időtartamára pedig tartózkodási engedélyre jogosult. Amennyiben az emberkereskedelem áldozata magyar állampolgárságú (illetve azzal egy tekintet alá eső), számára védett szálláshely biztosítható.

A védett szálláshely biztosításával kapcsolatos szolgáltatás nem függ a büntetőeljárás megindulásától, kizárólag emberkereskedelem áldozataként azonosított áldozatok számára vehető igénybe.

E szolgáltatást nem az Áldozatsegítő Szolgálat biztosítja, hanem az állammal külön jogszabály alapján szerződő szálláshelyek.

A védett szálláshely igénybevételével összefüggésben az Országos Kríziskezelő és Információs Telefonszolgálat (OKIT) a

06/80-20-55-20

számon nyújthat bővebb tájékoztatást. Az Országos Kríziskezelő és Információs Telefonszolgálat szolgáltatásának elsőrendű célja, hogy segítséget nyújtson a kapcsolati erőszak, a gyermekbántalmazás, a prostitúció- és emberkereskedelem áldozatainak és szükség esetén gondoskodjon az elhelyezésükről.

Országos Kríziskezelő és Információs Telefonszolgálat honlapja

Együtt az emberkereskedelem ellen

https://www.youtube.com/watch?v=kt2usP4ayo8&feature=youtu.be&fbclid=IwAR3ZNZJIhA4DHruObfQ5moCGWhN2QpcmlNn2y6CPdmkWJCh1LUwySlZkmsA

TANÚKÉNT IDÉZTEK BE A BÍRÓSÁGRA ÉS NEM TUDOM, HOGY MI FOG OTT VELEM TÖRTÉNNI? HOVA FORDULHATOK SEGÍTSÉGÉRT?

A bíróságokon igénybe vehető tanúgondozás szolgáltatás lényege, hogy a bírósági tárgyalásra idézett tanú a megfelelő tájékoztatás érdekében bírósági tanúgondozóhoz fordulhat. A bírósági tanúgondozó a bíróság olyan ügyintézője, aki a tanú részére külön jogszabályban meghatározott módon felvilágosítást ad a tanúvallomás megtétele, az ehhez szükséges bírósági megjelenés elősegítése érdekében. A tanúgondozás nem terjed ki az ügyről való tájékoztatásra és nem járhat a tanú befolyásolásával.

E szolgáltatást tehát nem közvetlenül az Áldozatsegítő Szolgálat nyújtja.

MIRE LEHET SZÜKSÉG, HOGY SEGÍTENI TUDJUNK?

Munkatársaink az eset körülményei alapján már telefonon tájékoztatást adnak arról, hogy milyen iratokra, igazolásokra lehet szükség az ügyintézéshez, az Áldozatsegítő Szolgálat támogatásainak igénybevételéhez.

Amennyiben áldozatként még nem tett rendőrségi feljelentést, munkatársaink ebben is segíteni tudnak, a további ügyintézéshez ugyanis szükséges lehet a büntetőeljárás elindulásának igazolása. Az erről szóló igazolást köteles a rendőrség kérésre azonnal, de legkésőbb egy napon belül kiállítani – ehhez minden áldozatnak joga van.

 

ÁLDOZATSEGÍTŐ KÖZPONTOK

Az Igazságügyi Minisztérium Áldozatsegítő Központokat hozott létre azzal a céllal, hogy az áldozatsegítő szolgáltatások a társadalom minél szélesebb körében váljanak ismertté, és minél magasabb szinten legyenek elérhetőek az áldozatok számára.

2017. június 21-én Budapesten, 2018 márciusában Miskolcon és Szombathelyen, 2020 júliusában Pécsett, 2020 decemberében Szegeden és Kecskeméten, 2021 júniusában Veszprémben, legutóbb pedig 2021 szeptemberében Szolnokon  került sor Központok megnyitására.

Az Áldozatsegítő Központok fő feladata, hogy részletesen bemutassák az állampolgároknak az áldozatsegítés rendszerét, szolgáltatásait, valamint az áldozatsegítésben szerepet vállaló társszervezeteket, ezzel hozzájárulva a prevencióhoz, a másodlagos áldozattá válás elkerüléséhez. Mindezek mellett az Igazságügyi Minisztérium az Áldozatsegítő Központok létrehozásával a fővárosi és megyei kormányhivatalok által biztosított áldozatsegítő támogatások hatékonyabb hozzáférésének lehetőségét kívánja biztosítani, a Központok által szervezett képzésekkel, konferenciákkal, valamint a társszervezetekkel való együttműködések létrehozásával pedig az áldozatsegítés magasabb szintre emelése a cél.

A Központok munkatársai az áldozat számára a lehető legrövidebb időn belül személyre szabott tájékoztatást adnak, és érzelmi segítséget is nyújtanak a hozzájuk fordulóknak. Szükség esetén pszichológus szakember segíti az áldozatot a bűncselekmény okozta trauma feldolgozásában.

A Központokat nemcsak a bűncselekmények áldozatai keresik fel, hanem olyan személyek is, akik tájékoztatást, bővebb információt szeretnének kapni az áldozatsegítésről és a Központ működéséről. A személyesen érdeklődők az ügyféltérben, az információs pultnál részesülhetnek szóbeli tájékoztatásban, emellett lehetőség van telefonon, valamint elektronikus levélben történő felvilágosításra is.

A Központok tájékoztató tevékenységéhez tartozik az interaktív előadások keretében történő információnyújtás egy-egy tematikus csoport számára (pl.: nyugdíjasoknak nyugdíjas klubokban, vagy iskolásoknak osztályfőnöki óra keretében).

Az áldozatsegítés széles körű ismertté tétele érdekében az Áldozatsegítő Központok munkatársai részt vesznek, valamint előadást tartanak a társszervezetek rendezvényein.

A Központokban kialakítottak ún. patrónus szobát, ahol az áldozatok számára – átmenetileg – biztonságos helyen való tartózkodást biztosítanak, amíg védett szálláshelyen való elhelyezésüket intézik.

A bűncselekmények áldozataival kapcsolatba kerülő szervezetek tekintélyes szakértelemmel, ellenben különféle szemlélettel és eltérő szolgáltatásokkal, segítségnyújtási lehetőségekkel állnak a hozzájuk fordulók rendelkezésére. Az áldozatok komplex szükségletei azonban igénylik a segítő szervezetek szakszerű együttműködését. Az Áldozatsegítő Központok fontos feladata éppen ezért az áldozattá válás megelőzése, az áldozatsegítés, valamint az ismételt áldozattá válás elkerülése érdekében az állami, civil, karitatív és egyházi szervezetek – az áldozatok minél hatékonyabb és professzionálisabb ellátása érdekében történő – eredményes együttműködésének koordinálása.

Az Áldozatsegítő Központok munkatársai minden hozzájuk fordulót tájékoztatnak a szolgáltatásokról és ezek igénybevételének módjáról.

Az Áldozatsegítő Központokról bővebb információt olvashat az alábbi honlapon:

http://aldozatsegitokozpont.im.gov.hu/

HOL TALÁL MINKET?

Amennyiben áldozattá vált, hívja az éjjel-nappal ingyenesen elérhető

06-80-225-225

telefonszámot, vagy közvetlenül is fordulhat az áldozatsegítő támogatások igénybevétele érdekében bármely fővárosi és megyei kormányhivatal áldozatsegítési feladatokat ellátó szervezeti egységeihez.

BudapestenMiskolconSzombathelyen, Pécsett, Szegeden, Kecskeméten, Veszprémben és Szolnokon bizalommal fordulhat az Áldozatsegítő Központokhoz is.
 

FORDULJON HOZZÁNK BIZALOMMAL!

Elérhetőségeink:


         1077 Budapest, Wesselényi utca 69.

         E-mail cím: iNWPieOPkdYvjlEysR5r50NjYWxkb3phdHNlZ2l0b2tvenBvbnRidWRhcGVzdEBpbS5nb3YuaHU=

         Telefon: 06-1-550-1636

         3530 Miskolc, Bajcsy-Zsilinszky Endre utca 18.

         E-mail cím: WrPtUbjgEU3MIZYXNrbWlza29sY0BpbS5nb3YuaHU=

         Telefon: 06-46-303-070

          9700 Szombathely, Thököly Imre utca 14. fsz. 6.

          9701 Szombathely,  Pf.: 252

          E-mail cím: YBEP5i2cJ0YXNrc3pvbWJhdGhlbHlAaW0uZ292Lmh1

          Telefon: 06-94-791-750


          7621 Pécs, Széchenyi tér 9.

          E-mail cím: QovqwnGlS9ZQEyYOZy0YXNrcGVjc0BpbS5nb3YuaHU=

          Telefon: 06-72-896-410


          6723 Szeged, Sólyom utca 2.

          E-mail cím: lgSEqnOhl6mTVJTNYXNrc3plZ2VkQGltLmdvdi5odQ==

          Telefon: 06-62-795-141


          6000 Kecskemét, Arany János u. 10.

          E-mail cím: ZTIJVokNKB81AmzITwNYXNra2Vjc2tlbWV0QGltLmdvdi5odQ==

          Telefon: 06-76-795-955


          8200 Veszprém, Óvári Ferenc út 7.

          E-mail cím: JBWQZNCvzRlGqJZzTV7NcR0NDNYXNrdmVzenByZW1AaW0uZ292Lmh1

          Telefon: 06-88-551-998

          5000 Szolnok, Boldog Sándor István krt. 4.

          E-mail cím: YcFN8zjrMh3TmYXNrc3pvbG5va0BpbS5nb3YuaHU=

          Telefon: 06-56-795-984Menü

Főoldal

Navigáció