Másolatkészítési Szabályzat

Az Igazságügyi Minisztérium (a továbbiakban: minisztérium) hivatali szervezeti egységeire vonatkozó (a továbbiakban: szervezeti egységek) Másolatkészítési Szabályzatának (a továbbiakban: Szabályzat) célja a minisztérium szervezeti egységeihez érkezett papíralapú küldemények hiteles elektronikus irattá történő átalakítására, az elektronikusan hiteles iratokról hiteles papír alapú másolat készítésére, illetve az elektronikus dokumentumról hiteles, más formátumú elektronikus másolat készítésére vonatkozó alapvető és egységes szabályok meghatározása az elektronikus ügyintézés és a bizalmi szolgáltatások általános szabályairól szóló 2015. évi CCXXII. törvény, valamint az elektronikus ügyintézés részletszabályairól szóló 451/2016. (XII. 19.) Korm. rendelet irányadó előírásainak megfelelően. A Szabályzat a 451/2016. Korm. rendelet 55.§ (8) bekezdésében foglaltak alapján kerül közzétételre.

Menü

Főoldal

Navigáció