Közvetítői igazolvány cseréje

A közvetítői igazolványról szóló 17/2015. (VIII. 28.) IM rendelet (a továbbiakban: Rendelet), alapján az új közvetítői igazolvány ID/2 méretű, laminált fóliával fedett papírkártya, amely biztonsági okmányként kerül kibocsátásra.

Az új igazolványok kibocsátására 2016. január hónaptól kerül sor, első ütemben azon közvetítők esetében, akiket a Rendelet hatályba lépését követő időpontban új közvetítőként bejegyeztek. Ezzel egyidejűleg az Igazságügyi Minisztérium megkezdi a régi közvetítő igazolványok bevonását és cseréjét.

A Rendelet 9. § (1) bekezdése szerint a közvetítők igazolványáról szóló 2/2003. (III. 13.) IM rendelet alapján kiadott igazolványok érvényessége e Rendelet szerinti érvénytelenné válásig, illetve bevonásig megmarad. A közvetítők 2015. október 1. napját megelőzően kiállított igazolványait a miniszter 2017. március 31-ig bevonja, és a Rendelet 1. mellékletében meghatározott igazolványra kicseréli. Az új igazolvány kiállításához 2 db színes igazolványkép szükséges. Az igazolványképeket elektronikus úton, kép fájlként a oBxiGWWMYid4M5N2a296dmV0aXRva0BpbS5nb3YuaHU= e-mail címre, vagy papír alapú igazolványkép esetében postai úton a 1357 Budapest, Pf. 2. levelezési címre lehet megküldeni. Az igazolvány elkészültét követően az Igazságügyi Minisztérium a közvetítői tevékenységről szóló 2002. évi LV. törvény 9. § (1) bekezdése alapján a közvetítői igazolványt postai úton, hivatalos iratként küldi meg a közvetítő részére. 

Menü

Főoldal

Navigáció