A közvetítői tevékenységről szóló 2002. évi LV. törvény (a továbbiakban: Kvtv.) 2014. március 15. napján hatályba lépő rendelkezése lehetőséget biztosít a természetes személy közvetítők és a jogi személy közvetítők (a továbbiakban: közvetítő) részére a kötelező közvetítői eljárás lefolytatására, amennyiben a miniszter részére erre irányuló alávetési nyilatkozatot tesznek.

Amennyiben a közvetítő élni kíván ezzel a lehetőséggel, abban az esetben az alábbi nyilatkozatot kell kitöltenie és azt aláírásával ellátva az Igazságügyi Minisztérium Igazságszolgáltatási Kapcsolatok Főosztálya részére (Postacím: 1357 Budapest, Pf. 2.) megküldeni.

Közvetítői tevékenység végzésére irányuló új bejelentés esetén külön nyilatkozat megtételére nincs szükség, mivel azt a közvetítők adatlapján is meg lehet tenni.

A részletekről további felvilágosítást az alábbi nyilatkozatokban, illetve a Kvtv. 38/C-38/H. §-okban találnak, valamint a hrtxjTJoIKCwAB2MMa296dmV0aXRva0BpbS5nb3YuaHU= e-mail címen kaphatnak.

Alávetési nyilatkozat – jogi személy

Alávetési nyilatkozat – természetes személy