A Kvtv. 15. §-a alapján a közvetítő minden tárgyévet követő év január 31. napjáig köteles adatszolgáltatást teljesíteni a miniszter részére a tárgyévben lefolytatott közvetítői eljárások, az eljárások során létrejött megállapodások számáról, az eredménytelenül zárult eljárások számáról (az ok megjelölésével) és a vita jellegéről.

Az adatszolgáltatáshoz szükséges nyomtatvány az alábbi linkről érhető el:

Adatszolgáltatási adatlap

Az adatszolgáltatási kötelezettség elmulasztása az Igazságügyi Minisztérium részéről vizsgálat lefolytatását vonhatja maga után.

A fenti adatlap kitöltése és leadása akkor is kötelező, ha a közvetítő a tárgyévben nem folytatott le közvetítői eljárást (ennek tényét az adatlapon található kitöltési útmutatónak megfelelően kell jelölni).