Tájékoztatjuk Önöket, hogy az Igazságügyi Minisztérium elvégezte a jogi szakvizsga tételsorok felülvizsgálatát a jogi szakvizsgáról szóló 5/1991. (IV. 4.) IM rendelet 5. §-ának (4) bekezdése alapján.

A felülvizsgálat következtében az egyes részvizsgák tárgyainak tételei megváltoztak.

Felhívjuk a szíves figyelmet, hogy a jogi szakvizsgára mindig a hatályos joganyag ismerete szükséges.

Polgári jog és családi jog (Frissítve: 2021.07.29.)

Polgári eljárásjog (Frissítve: 2022.02.21.)

A gazdasággal kapcsolatos joganyag (Frissítve: 2021.07.29.)

Büntetőjog (Frissítve: 2021.07.29.)

Büntető eljárásjog (Frissítve: 2021.07.29.)

Büntetés-végrehajtási és szabálysértési jog (Frissítve: 2021.07.29.)

Alkotmányjog és közigazgatási jog (Frissítve: 2021.07.29.)

Az Európai Unió joga (Frissítve: 2021.07.29.)

Munkajog és társadalombiztosítási jog (Frissítve: 2021.07.29.)