Figyelem!
Változás a jogi oktatásra és vizsgára történő jelentkezésnél!

Az igazságügyi szakértői tevékenységről szóló 2005. évi XLVII. törvény 18. § (1) bekezdése alapján az igazságügyi szakértő részére kötelező a rendszeres jogi oktatáson való részvétel, valamint - ha az alól nem mentesült - a jogi vizsga letétele.

2016. január 1. napjától az igazságügyi szakértői jogi oktatás és vizsga szervezésével és lebonyolításával kapcsolatos feladatokat az Igazságügyi Minisztérium helyett az Igazságügyi Hivatal Igazságügyi Szolgálatok Jogakadémiája (a továbbiakban: Jogakadémia) látja el.

A szakértői jogi első képzésre, továbbképzésre és vizsgára való jelentkezés folyamatáról, a befizetendő díjakról, valamint az oktatások és vizsgák helyszínéről, időpontjáról a Jogakadémia alábbi honlapján található tájékoztatás:

http://jogakademia.gov.hu/

Kérjük, hogy a jogi oktatásra és vizsgára való jelentkezés során a Jogakadémia honlapján található címet, illetve számlaszámot szíveskedjenek alkalmazni.

Az esetlegesen a Minisztériumba érkező jelentkezési kérelmek, illetve díjfizetések tekintetében felhívjuk a figyelmet, hogy a jelentkezési kérelmek az átállásra való tekintettel továbbításra kerülnek a Jogakadémia részére, a befizetett díjak viszont a befizető részére kerülnek visszautalásra, így a jelentkezőnek kell gondoskodnia a díjnak a Jogakadémia részére történő megfizetéséről. A visszautalásra irányuló kérelmeket az HEvRxFYZWBPXZcVA6YMNcwjaWZmb0BpbS5nb3YuaHU= címre kérjük megküldeni.