Kárpótlás

Tájékoztató a kárpótlási ügyekkel kapcsolatban.

A rendszerváltást követően megindult kárpótlási jogalkotás kétszintű jogi szabályozás útján valósult meg (kormányrendeleti és törvényi szint).

Időrendben először a kormányrendeletek kerültek megalkotásra, amelyek az egyes személyes szabadságot tartósan és huzamos időn át korlátozó intézkedések hatálya alatt állt személyek társadalombiztosítási és munkajogi helyzetét rendezik. A kormányrendeletek nem kárpótlást, hanem pénzbeli kompenzációt nyújtanak az életutakban bekövetkezett törések orvoslására; a sérelmet szenvedett személyek részére a szabadságelvonás tényleges időtartamával arányos nyugdíj-kiegészítés jár. A nyugdíj-kiegészítési kérelmek benyújtása folyamatos, nincs jogvesztő határidőhöz kötve.

A törvényi szabályozás a legsúlyosabb vagyoni és személyi sérelem-okozások jóvátételéről rendelkezik. Az elmúlt mintegy két évtizedes kárpótlási folyamat során a vagyoni sérelmek orvoslására két jogszabály született: az 1991. évi XXV. törvény, valamint a 1992. évi XXIV. törvény. Vagyoni kárpótlási kérelmek benyújtására jelenleg nincs jogszabályi lehetőség, az igényeket utoljára 1994. február 15-től március 16-ig lehetett előterjeszteni, e határidő elmulasztása jogvesztéssel járt.

Személyi kárpótlásban az életüktől és szabadságuktól politikai okból jogtalanul megfosztottak kárpótlásáról szóló 1992. évi XXXII. törvény, és az ezt módosító 1997. évi XXIX. törvény alapján részesülhettek az arra jogosultak. Személyi kárpótlási kérelmek benyújtására jelenleg nincs jogszabályi lehetőség, az igényeket utoljára 2006. március 31-től 2006. december 31-ig lehetett előterjeszteni, e határidő elmulasztása jogvesztéssel járt. Nemzeti gondozási díj az 1992. évi LII. törvény alapján illeti meg a jogosultakat. A nemzeti gondozási díj megállapítása iránti kérelmek benyújtása nincs határidőhöz kötve, ennek megfelelően ezen ügyekben az eljárás lefolytatása és a határozathozatal folyamatos.

Ügytípusok:

1. nyugdij-kiegészítési ügyek
2. vagyoni kárpótlási ügyek
3. személyi kárpótlási ügyek
4. nemzetgondozási ügyek
5. kárpótlási termőföld árverés

1. Nyugdíj-kiegészítési ügyek
Egyfokú az eljárás, a KIMISZ határozatai (hatósági bizonyítvány, illetve hatósági igazolás) ellen az arra illetékes megyei bírósághoz kereset benyújtásának van helye. A bíróság azonban a KIMISZ döntését megváltoztathatja.

2. Vagyoni kárpótlási ügyek
Az eljárás kétfokú, az első fokon eljáró KIMISZ vagyoni kárpótlási határozata ellen benyújtott fellebbezéseket másodfokon a közigazgatási és igazságügyi miniszter által átruházott hatáskörben az igazságügyért felelős államtitkár bírálja el.

3. Személyi kárpótlási ügyek
Az eljárás egyfokú, a KIMISZ által hozott személyi kárpótlási határozat ellen a kárpótlásra jogosult lakóhelye szerinti megyei bírósághoz benyújtandó keresetnek van helye, külföldi jogosult esetében a kárpótlási határozat bírósági felülvizsgálatára a Fővárosi Bíróság jogosult.

4. Nemzetgondozási ügyek
Egyfokú az eljárás, a KIMISZ által hozott nemzetgondozási határozat ellen közigazgatási határozat bírósági felülvizsgálata iránt a jogosult lakóhelye szerinti megyei bíróság az illetékes.

5. Kárpótlási termőföld árverés
Az eljárás kétfokú, az első fokon eljáró KIMISZ kárpótlási termőföld árverése ellen benyújtott kifogás esetén a közigazgatási és igazságügyi miniszter által átruházott hatáskörben az igazságügyért felelős államtitkár jár el másodfokon.

A kárpótlási hatósági eljárásban jelenleg két ügytípus esetén van lehetőség eljárás megindítására:

• nyugdíj-kiegészítési ügyekben, valamint
• nemzetgondozási ügyekben.

Az eljárás megindítása írásbeli kérelem alapján történik, amelyet a KIMISZ Kárpótlási Feladatokat Ellátó Osztályához kell benyújtani. A KIMISZ az írásbeli kérelem alapján az eljáráshoz szükséges formanyomtatványt (rehabilitációs adatlap, nemzetgondozási adatlap) a kérelmező részére megküldi.

Nyugdíj-kiegészítési ügyekben az elbírálást segítő okiratok: az internálásról, kitelepítésről szóló hatósági határozatok, szabadságvesztés vagy előzetes letartóztatás esetén az első fokon eljáró bíróság semmisségi határozata, a fogva tartó szerv által kiállított igazolás, illetve hiteles tanúnyilatkozat.

Nemzetgondozási ügyben személyi sérelemokozással összefüggő egészségkárosodást az első fokon eljáró orvosszakértői bizottság igazolja. A kárpótlási hatósági eljárással kapcsolatos egyéb tudnivalók a KIMISZ honlapján (http://www.kimisz.gov.hu) tekinthetők meg.

Menü

Főoldal

Navigáció